Libros de Texto

Libros de texto para el curso escolar 2018-19:

 

NIVEL BÁSICO:

BÁSICO A1

Version Originale (A1).   

Livre de l’élève.  ISBN 978 84 8443 5600

Cahier d’exercices. ISBN 978-84-8443-561-7

BÁSICO A2

Texto 2. Hachette.            

Livre. ISBN 978-2-01-401586-7

Cahier d´activités. ISBN 978-2-01-401588-1

 

NIVEL INTERMEDIO B1:

INTERMEDIO B1.1

Édito A2.                             

Livre. ISBN 9788490492086

Cahier d´activités. ISBN 978-84-90-49-2932

INTERMEDIO B1.2

Texto 3. Hachette.                        

Livre. ISBN. 978-2-01-401594-2

Cahier d´activités. ISBN. 978-2-01-401595-9

 

NIVEL INTERMEDIO B2:

INTERMEDIO B2.1

Talents B2.                                     

Méthode. ISBN.  978 209 038 637 0    (unidades 1 a 5)

Cahier d´activités. ISBN.  978 209 038 638 7

INTERMEDIO B2.2

Talents B2.                         

Méthode. ISBN.  978 209 038 637 0    (unidades 6 a 9)

Cahier d´activités. ISBN.  978 209 038 638 7

 

NIVEL AVANZADO C1.1:

Édito C1                  

Méthode. ISBA. 978-84-90492864

Cahier. ISBN 978-84-90492871